Staklena vrata su proizvodi koji ujedno nude i eleganciju i maksimalnu funkcionalnost. Savremeni sistemi za fiksiranje stakla omogućavaju da se upotreba drugih materijala u strukturama za nošenje i kačenje stakla svede na minimum, što povećava estetski efekat. Za ukrašavanje stakla najčešće se koriste peskiranje, direktna štampa na staklu, sito štampa, emajliranje.